Handledning

Handledning

metod, process och terapi

Handleder i svåra ärenden


Jag har jobbat med svåra ärenden inom behandling sedan 1989.Jag har handlett både socialtjänst, behandlingspersonal, ledningsgrupp och familjehem.


Vi har lång erfarenhet med IVO (tillsyn och beslut), arbetsmiljöverket och problem i personalgruppen